آمار

تعداد نشریات48
تعداد شماره‌ها2,291
تعداد مقالات33,203
تعداد مشاهده مقاله11,806,795
تعداد دریافت فایل اصل مقاله4,992,953

1.

آیا خروج روحانیت از حکومت به سود حکومت است؟

دوره 34، شماره 1، دی 1396، صفحه 24-41

2.

ابعادى از جهانى اندیشى در تجربه امام موسى صدر و علامه فضل‏اللّه

دوره 27، شماره 156-155، فروردین 1389، صفحه 71-116
مجید مرادی

3.

آسیب‌ها و چالش‌های تبلیغ در عرصه بین‌الملل در حوزه علمیه با تکیه بر آرای رهبری

دوره 7، شماره 3(پیاپی 27)، دی 1398، صفحه 136-159
رسول خضرلو

4.

ایستاده بر افق دور

دوره 34، شماره 1، دی 1396، صفحه 7-9

5.

امکان و امتناع پژوهش در حوزه

دوره 34، شماره 1، دی 1396، صفحه 95-103

6.

انقلابی که پس از انقلاب در نظام معرفتی حوزه رخ نداد

دوره 34، شماره 1، دی 1396، صفحه 16-23

7.

پیامدسنجی حضور آکادمیک روحانیت

دوره 34، شماره 1، دی 1396، صفحه 42-46

8.

پرونده(درآمد)

دوره 34، شماره 1، دی 1396، صفحه 58-63

9.

تاریخ مدارس دینی شیعه کرمان در عصر قاجار

دوره 9، شماره بیست و دوم- تابستان 1401، تیر 1401، صفحه 89-108
جواد عباس رودباری

10.

حال حوزه

دوره 34، شماره 1، دی 1396، صفحه 4-6

11.

حوزه باید هم زمان سه وظیفه حفظ، ترمیم و بالندگی را عهده دار باشد.

دوره 34، شماره 1، دی 1396، صفحه 104-113

12.

حوزه علمیه و روحانیت در آینه پیمایش سرمایه اجتماعی

دوره 34، شماره 1، دی 1396، صفحه 114-120

13.

دو راهبرد به احکام اجتماعی شریعت

دوره 34، شماره 1، دی 1396، صفحه 64-81

14.

سه گام تحول در حوزه برای ترسیم حوزه مطلوب

دوره 34، شماره 1، دی 1396، صفحه 10-15

15.

علامة عسکری و تحول در نظام آموزشی حوزه

دوره 7، شماره 23.24، تیر 1388، صفحه 236-247
سید رضا موسوی

16.

عوامل توسعه فقه حکومتی در عصر انقلاب اسلامی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 94-129
شمس‌الله مریجی؛ علیرضا استادیان خانی (نویسنده مسئول)

17.

متون درسى و نقش آن در تحوّل حوزه

دوره 28، شماره 160-159، فروردین 1390، صفحه 114-127

18.

مروری انتقادی بر قرآن شناسی مجتهد شبستری

دوره 34، شماره 1، دی 1396، صفحه 82-94

19.

منزلت روحانیت پس از جمهوری اسلامی ،کاهش یا افزایش؟

دوره 34، شماره 1، دی 1396، صفحه 47-57

20.

نقش حوزه علمیه کرمان در انقلاب اسلامی

دوره 9، شماره بیست و دوم- تابستان 1401، تیر 1401، صفحه 109-126
جواد عباس رودباری

21.

واکاوی گفتمان حوزه علمیه

دوره 38، 14-15، دی 1400، صفحه 95-105