آمار

تعداد نشریات48
تعداد شماره‌ها2,292
تعداد مقالات33,210
تعداد مشاهده مقاله11,812,667
تعداد دریافت فایل اصل مقاله4,996,180

1.

آیا کاربُردِ واژۀ «تازی » به مَعنایِ «عَرَب » یا «عَرَبی ،» إِهانَت آلود است؟

دوره 30، شماره 177، شهریور 1398، صفحه 3-17
جویا جهانبخش

2.

آیا موش قصدِ «ُکشتَن » دارَد؟! بازخوانیِ تک بیْتی از أبوطاهِرِ خاتونی

دوره 29، شماره 170، تیر 1397، صفحه 29-39
جویا جهانبخش

3.

اخلاق ناصری در کهن جامه ای تازی

دوره 29، شماره 174، اسفند 1397، صفحه 87-100
جویا جهانبخش

4.

از آسمان جان تا آسمان جهان

دوره 21، شماره 125، دی 1389، صفحه 21-27
جویا جهانبخش

5.

« از نشستن بخیز! » دَرنگ دَر مَعنایِ بیْتی از بوستان

دوره 30، شماره 175، اردیبهشت 1398، صفحه 3-12
جویا جهانبخش

6.

«اعیان العصر» در یک تصفح

دوره 10، شماره 59، دی 1378، صفحه 50-54
جویا جهانبخش

7.

امیدوار، یک بَحثِ لُغَوی به بهانۀ بیْتی از سَعدی

دوره 27، شماره 160، آذر 1395، صفحه 13-16
جویا جهانبخش

8.

آن بر سر گنجست که.... جلب انتباه به ریزه کاری بیتی از سعدی

دوره 27، شماره 162، اسفند 1395، صفحه 5-9
جویا جهانبخش

9.

انتحال و ابتذال در اخلاق پژوهی عرفانی

دوره 26، شماره 151، اردیبهشت 1394، صفحه 27-43
جویا جهانبخش

10.

بازخوانیِ پَنجْ شَش واژه از داستانِ جَنگِ مازَندَران و هَفْت خان برَرسی ها و پیشنِهادهایی در خوانِش و گزارِشِ أبیاتی چَند از شاهنامه یِ فردوسی

دوره 28، شماره 164، خرداد 1396، صفحه 3-35
جویا جهانبخش

11.

باغِ تَفَرُّجَست و بَس! دربارۀ سَعدی کیارُستَمی

دوره 27، شماره 159، شهریور 1395، صفحه 29-36
جویا جهانبخش

12.

«بُتِ جان » یا «تَبِ جان ؟»: بازخوانیِ عِباَرتی از مَجموعَۀ رسائِلِ فارسیِ خواجه عَبدالله انصاری

دوره 30، شماره 176، تیر 1398، صفحه 3-7
جویا جهانبخش

13.

بچه نازادن به از شش ماهه افکندن جنین درباه ترجمه فارسی دانشنامه قرآن کریم

دوره 24، شماره 142، آبان 1392، صفحه 33-37
جویا جهانبخش

14.

برگهایی زرین! به شادمانی انتشار کتاب کرامند اوراق الذهب

دوره 27، شماره 157، اردیبهشت 1395، صفحه 51-58
جویا جهانبخش

15.

به سوری که دستانش چوبین بود

دوره 31، شماره 182، خرداد و تیر 1399، صفحه 49-74
جویا جهانبخش

16.

پارسایِ کنارِ دریا... وا کاویِ إشاَرتی باریک در حِکاَیتی از گلِستانِ سَعدی

دوره 28، شماره 165، شهریور 1396، صفحه 3-13
جویا جهانبخش

17.

پاسخی به یک نقد

دوره 9، شماره 53، دی 1377، صفحه 52-60
جویا جهانبخش

18.

پاسخ به گزارشی ناقدانه

دوره 11، شماره 64، آبان 1379، صفحه 121-121
جویا جهانبخش

19.

پیشنهادی در خوانش بیتی از ابوالطیب مصعبی

دوره 26، شماره 156، اسفند 1394، صفحه 5-11
جویا جهانبخش

20.

پویای نهج حق، جویای کشف صدق

دوره 11، شماره 63، شهریور 1379، صفحه 59-68
جویا جهانبخش

21.

تازه های نگارش و نشر: القاب السادة، موسوعة اساطیر العرب عن الجاهلیة و دلالاتها، المنهج الرجالی و العمل الرائد فی الموسوعة الرجالیة، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، خریدة القصر و جریدة العصر فی ذکر فضلاء اصفهان، نفت و خون، رباب نامه، مجموعه مقالات همایش بزرگداشت شمس تبریزی

دوره 10، شماره 59، دی 1378، صفحه 70-82
جویا جهانبخش؛ محمد علی سلطانی؛ رضا بابایی؛ علیرضا ذکاوتی قراگزلو؛ علی صدرایی خویی

22.

تازه های نگارش و نشر: ترجمه مهج الدعوات و منهج العبادات، حقیقت دینی در عصر ما، آشنایی با علوم قرآنی، شکوه فقاهت، ادبیات تطبیقی، سواطع الالهام، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، بخشی از تفسیری کهن به پارسی، استبداد ستیزی، بوسه بر خاک پی حیدر (ع)، جواهر التفسیر

دوره 11، شماره 65، دی 1379، صفحه 72-92
جویا جهانبخش؛ رضا بابایی؛ رضا علیزاده؛ سید حسن فاطمی؛ عنایت الله فاتحی نژاد؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ ابراهیم اقبال؛ محمد رضا زادهوش؛ محمد رضا موحدی

23.

تازه های نگارش و نشر: فهرست های خودنوشت فیض کاشانی، حکیم اقلیم عشق، تفسیر نامه، رهپوی هدایت، آیین نگارش، ستیغ سخن، قطعه و قطعه سرایی در شعر فارسی، منطق و مبحث علم هرمنوتیک، یادنامه علامه محمد قزوینی، اندیشه هایی دیگر، محصل المطالب فی تعلیقات المکاسب

دوره 10، شماره 60، اسفند 1378، صفحه 94-114
جویا جهانبخش؛ محمد علی سلطانی؛ عبد الحسین جواهرکلام؛ علی محمد هنر؛ رضا بابایی؛ عبدالله بهشتی

24.

«تُفَک» و «تُفَنگ» و ضَبْطِ نَصِ شَهْرآشوبِ وَحیدِ قَزوینی

دوره 30، شماره 176، تیر 1398، صفحه 74-80
جویا جهانبخش

25.

چرا دربار غزنه به شاهنامه روی خوش نشان نداد؟: درنگی درباره چون و چند مناسبات فردوسی و محمود و سایه روابط سیاسی طوس و غزنه بر سر شاهنامه

دوره 33، شماره 196، مهر و آبان 1401، صفحه 27-79
جویا جهانبخش

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه