آمار

تعداد نشریات48
تعداد شماره‌ها2,291
تعداد مقالات33,201
تعداد مشاهده مقاله11,785,895
تعداد دریافت فایل اصل مقاله4,985,954

1.

بررسی تطبیقی روش معناشناسی قومی ـ فرهنگی در شناخت مفاهیم قرآنی

دوره 13، شماره 42- تابستان 1399، شهریور 1399، صفحه 5-36
محمد هادی شریعتی فیروز آباد

2.

پژوهشی ناکام درباره ملارجبعلی تبریزی (بررسی مقاله تحلیل و نقد بُعد هستی‌شناسی و معناشناسی الهیاتِ تنزیهیِ حکیم تبریزی بر مبنای حکمت صدرایی)

دوره 33، شماره 194، خرداد و تیر 1401، صفحه 305-318
مهدی عسگری

3.

تحلیل معناشناختی و وجودشناختی کاربردهای قرآنی وحی با تأکید بر مبانی حکمت متعالیه

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 31-63
محمدعلی وطن دوست؛ سیما جلیلی قاضی زاده خیاط

4.

رابطه آوایی-محتوایی کلام در نهج البلاغه (مطالعه موردی خطبه قاصعه)

دوره 4، شماره 15، آذر 1398، صفحه 73-95
سودابه مظفّری؛ فاطمه خرّمیان

5.

رهیافتی معناشناسانه به مسائل نوپدید فرهنگی از منظر قرآن

دوره 3، شماره 6، دی 1398، صفحه 29-49
عباس ابراهیمی؛ اصغر اسلامی تنها؛ نعمت‌الله کرم‌اللهی

6.

روش پی‌جویی اصطلاحات تخصصی علوم انسانی در قرآن کریم (رویکردی معناشناختی)

دوره 27، شماره 104، آذر 1401
محمد حسین اخوان طبسی؛ حسین شجاعی

7.

روشی نوین در معناشناسی مفاهیم و واژه‌های قرآنی

دوره 18، شماره 72، اسفند 1391، صفحه 86-102
اصغر هادی

8.

متدولوژی معناشناسی واژگان قرآن

دوره 21، شماره 79، شهریور 1395، صفحه 136-157
جواد سلمان زاده؛ زینب سادات حسینی

9.

معناشناسی تکرار در سورۀ مبارکۀ مریم(س)

دوره 01، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 149-165
سید محمد میر حسینی؛ علی اسودی

10.

معناشناسی خلافت و برگزیدگی آدم(ع) در قرآن کریم

دوره 02، شماره 5، اسفند 1392، صفحه 151-172
مهدی مطیع؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ زهرا کریمی

11.

معناشناسی خلود در جهنم بر محور هم نشینی

دوره 4، شماره 15، آذر 1398، صفحه 37-73
رضوان حاجی شرفی؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ محمد هادی امین ناجی

12.

معناشناسی صبر در قرآن

دوره 23، شماره 86، خرداد 1397، صفحه 150-173
علی صالحی حاجی ابادی؛ اصغر هادی

13.

معناشناسی نوین از واژه شیطان

دوره 16، شماره 64، اسفند 1389، صفحه 204-219
انسیه عسگری

14.

معناشناسی واژه «مریة» و مشتقات آن در قرآن کریم بر اساس نظریه ایزوتسو با نقدی بر ترجمه مکارم شیرازی

دوره 5، شماره 17، خرداد 1399، صفحه 103-125
علی اکبر نورسیده؛ ابوالفضل ترابی

15.

معناشناسی واژۀ قنوت در قرآن کریم با تکیه بر روابط هم‏نشینی و جانشینی

دوره 4، بهار و تابستان (پیاپی 8)، مهر 1401، صفحه 107-141
زهرا طاهرزاده؛ حبیب الله حلیمی جلودار؛ فاطمه اباذرپور

16.

معناشناسی واژۀ «لقاء» در آیات مورد استناد قائلین به رؤیت خداوند

دوره 2، پاییز و زمستان (پیاپی 4)، مهر 1399، صفحه 164-193
علیرضا خسروی؛ فاطمه حسینی میرصفی

17.

معناشناسی و فهم قرآن

دوره 31، شماره 186، بهمن و اسفند 1399، صفحه 153-172
سعید عدالت ‌نژاد

18.

معنای «قنوط» در قرآن براساس معناشناسی همزمانی در میدان معنایی ایزوتسو

دوره 5، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 69-95
نیلوفر سیدعزیزی

19.

مفهوم شناسی توصیفی واژه "حکمت" با تأکید بر شبکه معنایی در قرآن کریم و روایات معصومین (ع)

دوره 3، شماره 9، خرداد 1397، صفحه 99-124
حسین گلی

20.

ویژگی شخصیتی کارآفرینان در قرآن مورد مطالعه: صفت انگیزشی «توفیق‌طلبی»

دوره 26، شماره 99، مرداد 1400، صفحه 151-172
محمد امینی؛ نادر نادری؛ بیژن رضایی